In deze blog gaan we je vertellen wat de verschillende veranderingen zijn in het ontslagrecht. Vanaf 1 januari 2020 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd die een invloed gaan hebben op hoe er wordt omgegaan met jouw vaste contract, ontslag en ontslagvergoeding. Lees snel verder om het te ontdekken, zo weet je waar je staat als het voor jou relevant wordt.

Makkelijker een vast contract

In het ontslagrecht van 2020 is het voor werkgevers goedkoper om je een vast contract aan te bieden. Flexibele contracten geven mensen te weinig bescherming, daarnaast zijn vaste contracten voor een werkgever risicovoller. De veranderingen in de wet gaan ervoor zorgen dat werkgevers sneller een vast contract bieden aan werknemers. Maar er verandert meer!

Makkelijker ontslag krijgen

Wanneer een werkgever nu ontslag wil geven aan een werknemer, dan moeten ze eerst langs het UWV of de rechter moet er zich over buigen. We noemen dit de zogenaamde preventieve toets. Er moeten dan zwaarwegende gronden zijn om een ontslag rechtsgeldig te laten zijn, bijvoorbeeld diefstal, de arbeidsverhouding die niet meer goed is, heel veel ziekteverzuim of aperte werkweigering. Vanaf 2020 kunnen werkgevers verschillende kleine feiten, we noemen dit kleinere gronden, bij elkaar optellen, dus combineren. Zo kan er een verzameling gemaakt worden die een ontslag eventueel rechtvaardigt. Dit noemen ze de cumulatieve grond. Wel moet er dan tenminste een grond bijna voldragen zijn. Dat wil zeggen dat deze grond alleen niet goed zou zijn voor een gerechtvaardigd ontslag, maar dat deze plus de andere gronden wel een ontslag rechtvaardigen. 

Ontslagvergoeding

Vanaf 2020 verandert de ontslagvergoeding: deze geldt voor iedereen die gewerkt heeft voor een werkgever en de arbeidsovereenkomst is niet verlengd. Dan krijg je vanaf de eerste dag een transitievergoeding. Of je nu lang of kort gewerkt hebt, jong of oud bent, de vergoeding is altijd hetzelfde. Dit is standaard een derde maandsalaris per gewerkt jaar.Ben je het niet eens met het ontslag, vecht dit dan aan met behulp van een expert in het ontslagrecht. Bij het juridischcentrum.com kunnen ze je helpen met juridische bijstand. Laat je door hen informeren. Zo ben je altijd op de hoogte van je rechten en plichten. Blijf onze blogs volgen, dan ben je altijd up-to-date.